Wdrazanie telepracy

Telepraca to atypowa forma zatrudnienia o bardzo licznych zaletach zarowno po stronie pracownikow (ulatwienie godzenia pracy i obowiazkow rodzinnych, wiekszy dostep do pracy osob niepelnosprawnych oraz mieszkajacych poza duzymi aglomeracjami miejskimi, zmniejszenie kosztow dojazdow do pracy), jak i po stronie pracodawcow (wieksza elastycznoc organizacji pracy, zmniejszenie kosztow wynajmu powierzchni biurowej, zwiekszenie efektywnoci pracy). Bardzo czesto telepraca kojarzy nam sie z telemarketingiem, czyli sprzedaza przez telefon - mowi Daniel Predkopowicz, koordynator projektu AlterPraca.pl - Tymczasem niewielu z nas zdaje sobie sprawe, ze pracujac przynajmniej raz w tygodniu poza biurem, zdalnie, stajemy sie telepracownikami. Telepraca to bowiem forma organizacji pracy polegajaca na wykonywaniu pracy poza siedziba pracodawcy, lecz w kontakcie ze wspolpracownikami i przelozonymi za pomoca nowych technologii, takich jak telefon, Internet, faks.
W wietle przepisow prawnych, zainteresowany ta forma wiadczenia pracy pracodawca bedzie jednak musial wprowadzic ja w okrelony przepisami prawa pracy sposob. Wdrazanie telepracy mozna podzielic na dwa etapy. Najpierw http://stronabiznesowa.pl - projektowanie stron www koszalin - nalezy wdrozyc ja na poziomie zakladu pracy - dopiero po tym mozliwe bedzie wprowadzenie telepracy do indywidualnego stosunku pracy.
PIERWSZY ETAP - SZCZEBEL ZAKKADU PRACY
Wdrazanie telepracy na szczeblu zakladu pracy dokonywane jest w drodze dialogu partnerow spolecznych.
U pracodawcow, u ktorych dziala zakladowa organizacja zwiazkowa powinno to nastapic w drodze porozumienia o warunkach stosowania telepracy zawartego z zakladowa organizacja zwiazkowa. W przypadku istnienia kilku zakladowych organizacji zwiazkowych porozumienie zawiera sie ze wszystkimi organizacjami. Jezeli jednak nie jest to mozliwe, porozumienie mozna skutecznie zawrzec z samymi reprezentatywnymi zakladowymi organizacjami zwiazkowymi.
Strony maja na zawarcie porozumienia 30 dni od dnia przedstawienia przez pracodawce projektu porozumienia. Po uplywie tego terminu, jezeli stronom nie udalo sie zawrzec porozumienia pracodawca uprawniony jest do wydania regulaminu okrelajacego warunki stosowania telepracy. W regulaminie tym powinien uwzglednic wszystkie te kwestie, ktore w czasie rokowan stronom udalo sie uzgodnic. Wydaje sie rowniez, ze mozliwe jest skuteczne zawarcie porozumienia po uplywie 30 dni, jezeli obie strony wyrazaja wole kontynuowania rokowan. Termin 30 dniowy nalezy zatem odczytywac jako dajacy pracodawcy mozliwoc odstapienia od rokowan i wydania regulaminu wiadczenia pracy w formie telepracy.
Pracodawca, u ktorego nie dziala zakladowa organizacja zwiazkowa, wydaje regulamin wykonywania pracy w formie telepracy po konsultacji z przedstawicielstwem pracownikow wylonionym w trybie przyjetym u danego pracodawcy. U pracodawcow, u ktorych dziala rada pracownikow konsultacje nalezy przeprowadzic z rada. U pracodawcow, u https://skyproject.pl/ - https://skyproject.pl/ - ktorych rada pracownikow nie dziala, wylonienie przedstawicieli powinno odbyc sie w trybie przyjetym u danego pracodawcy. Optymalnym rozwiazaniem bedzie w takim przypadku wybor przedstawicieli przez zaloge w drodze glosowania.
Zarowno porozumienie jak i regulamin powinny ustalac warunki wiadczenia pracy w formie telepracy. Powinny zatem w szczegolnoci regulowac takie kwestie jak: stanowiska, na ktorych mozliwe bedzie wiadczenie pracy w formie telepracy, okrelenie urzadzen i sprzetu w jaki powinien zostac wyposazony telepracownik, okrelenie rodkow kontroli jakie moga byc wykorzystywane wobec telepracownika, zasady ochrony informacji poufnych, wysokoc ekwiwalentu wyplacanego pracownikowi w przypadku, gdyby wykonywal teleprace przy pomocy wlasnego sprzetu.
ETAP DRUGI - POZIOM INDYWIDUALNEGO STOSUNKU PRACY
Drugim etapem wdrazania telepracy jest jej wprowadzanie na poziomie indywidualnego stosunku pracy. Mozna to zrobic na dwa sposoby:- przy zawieraniu umowy o prace;- przez wprowadzenie telepracy w trakcie zatrudnienia.
Przyjmujac pracownika do pracy mozna zatem od razu ustalic z nim, ze praca bedzie wiadczona w formie telepracy. Mozna rowniez uzgodnic wiadczenie pracy w formie telepracy z juz zatrudnionym pracownikiem. Inicjatywa wprowadzenia telepracy moze wyjc od obu stron zarowno pracownik, jak i pracodawca moga byc takim rozwiazaniem zainteresowani. Jezeli inicjatywa taka wyjdzie ze strony pracownika, wowczas pracodawca powinien w miare mozliwoci taki wniosek uwzglednic.
Wprowadzenie telepracy w trakcie zatrudnienia moze nastapic tylko w drodze porozumienia zmieniajacego, a zatem za zgoda obu stron. Nie jest natomiast dopuszczalne jednostronne wprowadzenie telepracy. Nie moze w tym przypadku zostac zastosowane wypowiedzenie zmieniajace. Nie jest rowniez dopuszczalne czasowe powierzenie pracownikowi pracy w formie telepracy na okres nieprzekraczajacy trzech miesiecy na mocy art. 42 4 k.p. Nie mozna oczywicie powierzyc pracownikowi telepracy w trybie polecenia sluzbowego. Ustawodawca zdecydowal, ze ta forma wiadczenia pracy opierac sie ma na zasadzie dobrowolnoci. Dlatego tez, odmowa przyjecia propozycji przejcia na wiadczenie pracy w formie telepracy przez pracownika nie moze stanowic przyczyny uzasadniajacej wypowiedzenie umowy o prace.
MOZLIWOSC REZYGNACJI
Stronom, ktore wprowadzily teleprace do istniejacej umowy o prace stworzono mozliwoc latwego wycofania sie z niej, gdyby okazalo sie, ze z jaki wzgledow nie spelnia ona ich oczekiwan. Otoz w ciagu trzech miesiecy od dnia podjecia pracy w formie telepracy zarowno pracodawca, jak i pracownik moga wystapic z wiazacym wnioskiem o powrot do poprzedniej, tradycyjnej formy wiadczenia pracy. Wniosek ten jest dla drugiej strony wiazacy - przywrocenie poprzednich warunkow wiadczenia pracy powinno nastapic nie pozniej niz w ciagu trzydziestu dni od dnia otrzymania wniosku. Skorzystanie przez pracownika z prawa do zlozenia wniosku o przywrocenie poprzednich warunkow wykonywania telepracy nie moze stanowic przyczyny uzasadniajacej wypowiedzenie umowy o prace.
Rezygnacja z wykonywania pracy w formie telepracy po uplywie trzymiesiecznego terminu jest juz bardziej skomplikowana. Pracownik moze zlozyc taki wniosek pracodawcy, a ten w miare mozliwoci powinien go uwzglednic, ale moze rowniez odmowic, jezeli uzna, ze nie ma mozliwoci zatrudniania pracownika na poprzednich warunkach. Natomiast pracodawca, ktory po uplywie trzymiesiecznego terminu chcialby zrezygnowac z telepracy i przywrocic tradycyjny sposob wykonywania pracy, moze to uczynic w drodze wypowiedzenia zmieniajacego.
- Opisane powyzej procedury wprowadzenia telepracy sa wymagane przepisami prawa po to, aby zabezpieczyc interesy obu stron. Jednak warunki kazdej pracy mozna negocjowac indywidualnie pomiedzy pracownikiem i pracodawca. Wszystkie uzgodnienia dotyczace czasu, czy miejsca pracy beda wiazace, jezeli beda one zawarte w umowie o prace - dodaje Daniel Predkopowicz.
Wiecej informacji znajdziesz w wortalu www.alterpraca.pl oraz pod numerem infolinii 0 801 722 220 - dyzury ekspertow w kazdy wtorek w godz. 12.30 -14.00 oraz we czwartki w godz. 16.00-17.30
Autor: dr Monika Latos - Milkowska | ekspert projektu AlterPraca.pl, Uniwersytet Warszawski href='http://www.prawopracy.org/content/view/177/16/' - http://www.prawopracy.org/content/view/177/16/ -