V sao em lun c n?

Này em ng hn ghét ni cô n. Chính em t nó trong túi áo, nào ai khác có th gieo u phin vào em nu em không mun. Và cng nào ai có th nht ly ni cô n trong em nu em không chu vt nó i!
ã nhiu hn mt ln t hi sao em luôn thy cô n. ã nhiu hn mt ln em th nhìn lên bu tri kia và thy mình ta nh nhng vì sao y. Xung quanh em là muôn vn nhng vì tinh tú khác, nhng hành tinh và c nhng h en ngoài kia. Tt c xoay vn trong c mt v tr rng ln, k diu – bao gm c em.

Vy ti sao em vn thy cô n th?
Em cm thy tht  n c khi em mt mình. Qu tht không ai mà không l loi khi ch có riêng mình âu em. Ta không th giao tip mt mình, không th vui khi chi mt mình, n cng không ngon khi n mt mình… Và cm giác nh cái cht bt hnh nht cng là cht trong n c.
Nhng em cng cm thy tht n c khi em bên mi ngi. Em âu phi Robinson trên o hoang mà em c mãi mt mình c. Nhiu lúc em nhng ni tht ông ngi. Em i trong dòng ngi. Em ã gp, ã nói chuyn, ã nh và bc vào trái tim ca rt nhiu ngi. Và h cng bc vào th gii ca em… Th mà ôi khi ta vn lc lõng. Trái t này rng ln n th mà ôi chân bé nh ca em cng chng bit phi i n âu. n âu nhng bun chán và lnh lo ri t túi áo em ra c.
Vy mà em vn cô n khi bên nhng ngi hiu em nht trên th gii này – gia ình. T m y bao bc em t lúc em sinh thành. Và chng có ai trên i có th yêu em vô iu kin, yêu em hoàn ho, hiu em c nhiu nh h c. Chc chn chng âu trên th gii này, em có th cm thy an toàn và hnh phúc hn khi bên gia ình c. Nhng ta cng chng hiu sao, sau mt ngày mt mi ta tr v nhà. Và ni y vn khin em có chút lc lõng, vn không th xua tan nhng xô b ca cuc sng ang ri bi trong lòng em. Mà ni cô n y tht áng s vì ta ang cô c trong vòng tay ca chính nhng ngi yêu thng mình.
Em bit không? Là vì thi gian. Thi gian khin em mun bay i khi mái m bng chính ôi cánh trng thành ca mình. Em ôi chút cô c bên nhng ngi thng yêu y vì em không mun mình mãi là mt a tr c bao bc trong vòng tay ca b m. Nhng gia ình vn mãi là im ta ca em.
Nhng áng s nht, em cô n khi bên ngi yêu mình. Ngi y, ngay t ln u tiên nhìn vào trong ôi mt, em ã thy c nim tin, tình yêu, tng lai và hnh phúc. Ngi y là bn tri k, là ngi anh trai, là ngi hùng, là chàng hoàng t, ôi khi là gã d hi mà em yêu say m. Th mà em có th cô n n mc ri nc mt, cht ng trong lòng khi em bên anh y.
Vì sao em luôn cô n?
Ch là mt khonh khc nào ó, mt câu nói nào ó, mt mùi hng thoang thong khin em ht hng. Hnh phúc ong y, cng tròn nh trng rm ch khuyt i mt chút xíu thôi là ni cô n ã len li và ám nh ly em. Ni nim y không bao gi bin mt, nó luôn thng trc, nhen nhóm, chm rãi và tinh khôn ch chc chm ly em…
Ln này là lý do gì em nh? Trái tim? To hóa? Thi gian? Có l tôi ã ngy bin cho em vài nguyên nhân. Nhng em s hiu ti sao em cô n chính là do em!
Dù có âu, vi ai, trái tim em vn b v là th.
Vì em cha tng ngh xem mình c m iu gì? c m cho ta bit mình là ai, cho ta mt d phóng ln lao làm ngi. Th mà gia bao iu em mun, em chng khát khao cháy bng t c th gì.
Vì em chng am mê mt công vic gì? Em cng nh bao nhiêu ngi tr khác không bit mình sau này nên làm ngh gì và mình thích nht ngh gì? Chng có mt công vic nào khin em ngh v nó khi thc dy và trc khi i ng. Chng có công vic nào mà em toàn tâm toàn ý ti mc làm vic mà ngh mình không phi làm vic.
Vì em chng bao gi tìm hiu xem mình thc s ai? Sao em luôn i tìm bn thân mình trong nhng th xa xm, l lùng ngoài kia mà em không nhìn vào chính mình trc. Trong em có nhiu con ngi lm: Em mun mình là ai vy? Là “ai” thc s c là em. em có th nói, ci và sng không chút nghi hoc và hi hn vì em ã sng nh là ngày cui cùng em sng trên i vy.
Và em ng bao gi tìm mt ai, i n mt ni nào làm vi ni cô n, trc khi em t tìm ly chính mình. Em t  nhìn vào tâm hn mình xem cái khong trng cô n em tng nó ó còn hin hu không? Vì ta âu th lp y nhng th ã ong y.
Này em ng hn ghét ni cô n. Chính em t nó trong túi áo, nào ai khác có th gieo u phin vào em nu em không mun. Và cng nào ai có th nht ly ni cô n trong em nu em không chu vt nó i!
 Theo Da Hu / Trí Thc Tr