thng tin hai Dng Protein Amway v Thc Phm Amway B Sung Canxi V Magi

Hin rt c ngi ng quan li tim ti http://thietkeweb.webpro.vn/entries/6331-Ngo%C3%A0i-Vien-Protein-Amway-trong-d%C3%B2ng-c%C3%B3-San-pham-n%C3%A0o-t%E1%BB%91t vi nhng dm xt rt khc nhau, chng m cng chm sang cc lm dng ca n. Protein Amway c bm cht mm bo ha v gi c cholesterol, dng mi ngy s gip gim nguy kia t bnh tm mch. Amway Protein AmwayProtein Amwaygip cung vi protein trng on c tht vt: 80,61% t u nnh, 10% t la m v 7,5% t u H Lan. Mi khu phn 10g ca sn phm all plant protein powder amway cha chp 8g protein gip b sung m thc vt tng ngi c m trong ngy tit cao v ngi c ch lng p t m. Amway Nutrilite Protein c t cht bo bo ha v khng c cholesterol, s dng mi ngy s gip gim nguy c mc bnh tim mch.Protein amway tham gia mu vch phn c bp, mu, bch huyt, hocmn, men, khng th, cc tuyn bi bc ngy tit v ni tit. V vy, protein c can d n d man chc hoc sng ca c th (tun hon, h hp, dc, n xi ha, bi tit hot cn dt tm v r thn...).Cch dng: - Mi ngy s dng mt ci da 10 gram Protein Amway. Khuy u sn phm vi nc nng s dng bnh lc nhm lc u hn hp. C th thm hng liu hoc tri lng xy u cng sn phm. C th rc sn phm Nutrilite Protein Amway ln cc khu n t ng cc, salad, hoc s dng nh mt.- Sn phm dnh cho ngi ln v tr em t 36 trong sut tui.Quy cch ng gi nutrilite protein amway: Hp th bt 450gSn phm Amway protein thc vt sinh sn ti M v ng gi ti Vit Nam.Chi tit qu khch pht Protein Amway: http://diendan.venusland.com.vn/entries/76-San-pham-Protein-Amway-co-dung-la-on-hon-Protein-Amway Thc phm chc nng Amway Thc Phm Amway B Sung Canxi V MagiL sn phm Amway B Sung Canxi V Magi gm 90 vin, mi hn cung cp 216,7mg canxi v 108,3mg magi, gip hnh thnh v duy tr h xng rng rn chc kho. Magi gip c th di ha carbohydrate.Ngoi ra, sn phm ng b sung cho c th cc khong vt t mng yu l km, ng, man-gan. Thnh phn bt ng kh c linh lng c ch cp NUTRILITE cung cp cc dng cht thc cho rt tt cho c th. Khng s dng cht to mu, hng liu nhn to, cht biu qun. Bo qun chn kh ro, long mt, trnh nh sng thng trc tip. Sn phm n th hip vi thanh thiu nin ang trong thi on c th pht trin nhanh, nhng ngi lung tui c bit l ph n, nhng ngi nng s dng qun ung c cn, n gii c thai v cho con bCch thc: Hp 90 vinHng dn s dng:Ung mi d 1 vin, mi ngy 3 ln, tt nht l thng sau ba n. Tr em di 12 tui, ph n mang thai v cho con b, ngi ang iu trng pht bnh nn chi tham lam kho quan im chng s trc t lt s dng.Mc du cc sn phm nu trn c tm tnh nng rt tt tuy nhin Vic dng Dng Amway: http://thucphamchucnangantoan.com.vn/tpcn-amway/ l iu cn xem xt trc khi dng.