S dng t mt, t ng nh th no?

3. Cách iu chnh lnh và sp xp thc phm d tr trong t ông, t mát.

Nu thc phm bo qun trong t bn không nhiu nên iu chnh lnh mc trung bình, hoc thp tit kim in nng. i vi các sn phm t ông 100l bình thng có th iu chnh mc 4,5 thay vì max tit kim in nng, nu s dng ít thì iu chnh xung mc 3,2 iu ó còn tùy thuc vào thc phm ca bn.

Khi lu tr nhiu thc phm, bn nên chú ý không xp thc phm quá khít nhau hi lnh có th lan ta, làm lnh ng u cho tt c thc phm. i vi nhng t ông có qut gió thì không nên xp thc phm che kín qut gió, gim hiu sut làm lnh và hao in hn. i vi các loi thc phm ti sng bn nên cho vào hp thép, inox thay cho hp nha vì kim loi có kh nng dn lnh cao hn nha nên làm lnh nhanh hn, ít hao in.

Nên làm sch các loi n thc ung trc khi cho vào t. Các loi tht cá và thc n chín cn bo qun lâu ngày phi vào ngn kt t ông lnh.Các loi thc n mn, canh, tht kho cn phi s dng trong các hp có np y kín mi cho vào t ông tránh gây hiên tng n mòn t ông.Bn có áp dng cách iu chnh, cách s dng i vi t ông gia ình, t ông ng nh trên.

Còn i vi t mát các bn các bn cng s dng nh vy nhng thay vì nhit iu chnh mc 4,5 thì bn chnh theo nhit 2,3 ó là nhit tt nht i vi rau và các loi thc ung.

4. Cách v sinh giá t cp ông, "t mát". :

- Vn nút iu chnh t v trí (ON) sang (OFF) ngt in hoc rút ngun ra trc tip.

- a các thc phm, khay, giá ra khi t ông, t mát m ca t ông, t mát tuyt tan.

- t cnh t mt chu nc m sch,khn bông sch ,mt ming xp c t ,lau khô.

- Dùng khn sch mm c ra làm sch các ngn trong ca t ông, t mát.Trng hp c bit ,bn cng có th s dng xà phòng loãng c ra các cht bn xong phi lau li 1 ln na bng nc sch và sau ó lau khô.

- Khi c ra tránh tình trng nc ng li áy t, các m ca, v ca http://maylanhhoanglong.com/tu-dong , t mát,Nu nc vn ng li bn nên s dng khn sch tm nc m, sau ó lau khô. Lau sch gm, chân t (m bo khô thoáng chng han g và sch s). Sau khi lau sch trong và ngoài t ông, t mát phi lau khô khe rãnh và m ca t t 30-40 phút cho thông thoáng.