Protein Amway c tht s n hn Protein Amway

Hin rt giu ngi ang quan li vng n http://thucphamchucnangantoan.com.vn/sanpham/nutrilite-protein-amway/ vi nhng dm xt rt khc nhau, chng min ng chm tri qua cc dng hng n. Protein Amway c t cht bo bo ha v khng c cholesterol, dng mi mt ngy s gip gim nguy kia t bnh tm mch. Protein AmwayProtein Amwaygip cung cp protein t b tht vt: 80,61% t u nnh, 10% t la m v 7,5% t u H Lan. Mi khu phn 10g ca sn phm all plant protein powder amway cha 8g protein gip ng sung m thc pht cho ngi c m mng trong sut mu cao v ngi c ch lp to vt t m. Amway Nutrilite Protein c t cht bo bo ha v khng c cholesterol, s dng mi ngy s gip gim nguy c mc bnh tim mch.Protein amway tham gia tit thnh phn c bp, mu, bch huyt, hocmn, men, khng th, cc tuyn bi mu v ni tit. V vy, protein c can h n mi chc hay sng ca c th (tun hon, vu hp, m dc, n tiu ha, bi tit hot cn ngu gh v rt thn...).Cch dng: - Mi ngy s dng mt mung 10 gram Protein Amway. Khuy u sn phm vi nc nng dng bnh phm lc c lc u hn hp. C dng thm nhang liu chng hoc qu lng xy u cng sn phm. C th rc sn phm Nutrilite Protein Amway ln cc khoa n t ng cc, salad, hoc s dng nh mt.- Sn phm dnh cho ngi to v tr th t 36 trong tui.Quy cch ng m nutrilite protein amway: Hp trng thi bt 450gSn phm Amway protein thc vt ng sinh sn ti M v ng gi ti Vit Nam. Protein AmwayProtein Amwaygip cung cp protein thc t vt: 80,61% t u nnh, 10% t la c m v 7,5% t u H Lan. Mi khu phn 10g ca sn phm all plant protein powder amway cha t protein gip b sung m thc vt cho ngi c m trong mu cao v ngi c ch n t m. Amway Nutrilite Protein c t cht bo bo ha v khng c cholesterol, s dng mi ngy s gip gim nguy c mc bnh tim mch.Protein amway tham lam gia vo thnh phn c bp, mu, bch huyt, hocmn, men, khng th, cc tuyn bi tit v ni tit. V vy, protein c lin hoc n mi chc nng sng ca c th (tun hon, h hp, sinh dc, tiu ha, bi kinh hot ng tm thn v tinh thn...).Cch dng: - Mi ngy s dng mt mung 10 gram Protein Amway. Khuy u sn phm vi dng hoc dng bnh lc lc u hn hp. C th thm hng liu hoc tri cy xy u cng sn phm. C th rc sn phm Nutrilite Protein Amway ln cc mn n t ng cc, salad, hoc s dng nh mt.- Sn phm dnh cho ngi ln v tr em t 36 thng tui.Quy cch ng gi nutrilite protein amway: Hp dng bt 450gSn phm Amway protein thc vt c sn xut ti M v ng gi ti Vit Nam.Mc du cc sn phm nu trn c xem nng rt nhm tuy rng nhin Vic s dng l iu cn xem xt trc lt s dng.