Poyczka hipoteczna - jak dosta mae raty?

Dla wielu jednostek kredyt hipoteczny i poyczka hipoteczna to okrelenie tosame i nie ma si, czemu zdumiewa. Jak albowiem wynika z ostatnich ankiet zrealizowanych przez wybitny europejski instytut badawczy pozostajemy na szarym kocu, jeeli idzie o wiedz i wiadomo kredytow. Bezporednio o tym fakcie moemy si przekona codziennie. Bowiem ludzi, ktrzy maj kopoty ze zwracaniem wasnych zadue na czas jest ju ponad 2 mln. Tym mocniej waciwym jest wytumaczenie zasadniczych terminw.


Kredyt hipoteczny jest dawany tylko i wycznie poprzez agencje bankowe (wszelakie ogoszenia np. SKOKw od strony formalnej stanowi umow poyczki). Poyczka hipoteczna za to ma charakter jak w najwyszym stopniu pozabankowy i jest udzielana poprzez podmioty osobiste. Elementem stycznym w obydwu sytuacjach jest to, i w sytuacji, jak nie bdziemy opacali na czas naszego zobowizania moe doj do spenienia praw wierzyciela poprzez licytacj i sprzeda naszej nieruchomoci.

Prcz tego kredyt hipoteczny jest dawany na wikszy odcinek czasu np. 25 lat. Natomiast poyczka hipoteczna to sprawa zazwyczaj 6 albo 12 miesicy. Chyba, i wystpi jakie nage wypadki i dojdzie do przeduenia terminu spaty. W takim jednake wypadku naley si liczy z rwnolegymi taryfami.