NHNG IU NN BIT KHI S DNG T NG

Thc phm là nhu cu tt yu ca con ngi ng thi vic lu tr mt lng ln thc phm mà vn m bo cht lng cng nh an toàn v sinh thc phm là mt vn không h n gin và rt khó khn. Hiu c iu ó Công ty TNHH in T- in Lnh Hoàng Long cho cung cp nhiu sn phm T ông vi nhiu tính nng a dng ,vt tri, phong phú .n vi in lnh Hoàng Long quý khách s tha h th ga th sc la chn các sn phm.Hn th na vi i sng phát trin nh hin nay mua t ông thanh lý ang là lnh vc kinh doanh chim u th thng phong và t ông Darling c ang nhiu ngi tiêu dùng a chung và tin tng s dng. Nh chúng ta ã bit t ông không khó s dng nhng nhng iu cn bit v t ông thì ít ngi bit n.

tu dong darling còn luôn mang li nhiu hiu qu cao gi nhit m bo lng lng thc, thc phm ti sng luôn luôn ti ngon ng thi thi gian s dng sn phm cng lâu hn song song ó là mt trong nhng sn phm bo qun thc phm tt nht, an toàn, hiu qu. Chúng có kh nng làm mát, làm ông thc phm ti ngn ngn lnh khong 1 tun.

t bit hn th na chúng ta có th tit kim c thi gian i ch thay vì phi i quá nhiu ln,quá nhiu gi n vi t ông các bn không cn phi bng khon, lo ngh v iu ó.

c trang b nhiu nc iu chnh nhit thích hp vi tng loi thc phm, thc ung và giúp tit kim in nng hn.

Mt kính chu lc t cp ông trong sut d dàng trng bày sn phm ti các ca hàng, bách hóa, siêu th c bit, t ông có h thng si kính hin i hn ch ti a tình trng ng sng trên b mt kính.

Khi bn ln u tiên mua t ông hay s dng t ông bn thng hay lo lng bng khon không bit làm sao s dng hay s dng nh th nào cho úng cách. Thì bn hãy nên cn c vào cách hng dn bên ngoài hoc trong cun sách hng dn mà nhà sn xut cung cp.

Bn nên làm sch các loi n,thc ung khi b vào t ông bo qun. c bit hn các bn lên chia thc phm ra thành nhiu loi và b vào úng ngn có nhit thích hp.

Rau c qu bn nên ngn t ông lnh thng, vì ngn này dùng bo qun thc thm thi gian ngn.

Khi c ra ta nên tránh tình trng nc ng li di áy t cp ông. Bn nên nh k phi lau sch gm t, chân t ta có th m bo khô thoáng chng han g và chut b bò vào ng thi m bo sc khe cho chính mình.

Không m ca t nhiu ln, c mi ln m ca nh vy bn s càng hao phí in nng hn mc bình thng.

Bn nên tranh th thi gian cúp in hay sau nhiu tháng s dng t ông mà cho t nhà bn c ngh ôi chút trc khi hot ng tip.

Cui cùng, bn lên chú ý n ngun in, dây din trong t ông gia ình iu ó s nh hng rt ln n công sut hot ng ca t ông.