NHNG DIU CN CHU Y KHI LA CHN AO KHOAC DP N DANH CHO NGI GY

Ngi gy tuy khong qua ken qun ao, nhng d din dp va trong co da tht hn thi khong phi ai cung cung bit cach. Trong post nay Thi Trang s t vn cho cac bn co than hinh gy mnh cach chn ao khoac thi trang n cho ngi gy d din trong dong nay tht dp ma khong b l khuyt dim co hng ca minh nhe.
D din dp, 1 trang phc cn co dy d cac yu t nh mau sc, mu ma, hoa van, hay kich c phu hp vi c th. Vi c th gy, nen la chn nhng trang phc nh th nao, cung tim hiu nhe.
V kich c: Khong din ao khoac dp qua rng hay qua om
Sai lm ph bin nht ca cac ngi gy la an https://holcombaozifpw.wordpress.com/2014/05/06/phong-cach-dien-trang-phuc-khoac-vest-cho-cac-co-toa-sang/ - ao khoac 2014 gia r - din qua rng, vi hy vng trong co da tht hn. Th nhng, diu nay ch khin bn trong lung nhung va khong khac nao 1 mu mc ao. Nu bn thich mc rng, bn ch nen chn la nhng mu ao khoac thi trang n co dim ni bt rng nh tay phng, vai phng chng hn. Cac chic ao choang blazer thanh lch cung s giup bn chun dang hn.
V ha tit: Nen chn la qun ao co nhiu chi tit
Di vi cac ch em co than hinh dy dn va phi, eo thon dang dp thi cac chic ao khoac dp mau trn, sang s la trang phc thich hp d khoe dang. Con vi cac ch em thiu da tht, nhng qun ao mau sc va co nhiu hoa van s la la chn thong minh d danh la th giac ngi khac.
V mu ma: Chn ao khoac n co dim nhn
Kiu dang trang phc la yu t rt quan trng http://aokhoachanquoc07.jimdo.com/ - ao khoac 2014 gia r - to ra s dt pha khi c th khong dc dy dn. Ngi gy khong nen chn la ao choang co qua nhiu lp hoc ao quay bi no s nhn chim http://spicynylons3018.shutterfly.com/spicynylons3018 - ao khoac vest n tinh gia r - voc dang bn trong vi. Hay la chn kiu ao khoac thi trang gin dn nhng co dim ni bt phn c, ngc. Mt mu ao vest n co ren ni dinh c hay co tui ao la gi y hay ho cho cac bn n dang voc mnh dy nhe.
V mau sc: Ao khoac dp sang mau luon la la chn phu hp
La chn gam mau sc cho qun ao d che dim yu la mt ngh thut vo cung quan trng. Nu nh chn ao khoac dp n, bn nen chn nhng mu ao khoac dp co sc mau ti sang, co them chi tit d voc dang dy dn hn nhe. Nhng mu ao khoac thi trang sang mau, k sc ngang, k o to s giup bn gim dc cm giac qua gy va an gian v voc dang.
Nhng lu y nh khi chn la ao choang n cho ngi gy ma chung toi gii thiu tng hp ben tren hi vng s la hanh trang hu ich cho nhng bn gai gy hoan thin minh va dy t tin du bt ki ni dau. Chuc bn tim dc mu ao khoac thi trang dp va phu hp vi minh nhe.