nh gi hai Thc phm chc nng FUJITA LACTOSE S v Tr Nature's Tea

Hin rt lm ngi cn quan li d ti http://thucphamchucnangantoan.com.vn/sanpham/fujita-lactose/ vi nhng dn xt rt khc nhau, chng m vi chm tri qua cc dng th n. FUJITA LACTOSE S l thit phm ba sung 100% thin nhin gip duy tr v m v sc khe ng rut ca chng taH tr chi tiu ha FUJITA LACTOSE SFUJITA LACTOSE S l thc phm b sung 100% thin nhin gip duy tr v sinh v sc khe ng rut ca chng ta http://thucphamchucnangantoan.com.vn/wp-content/uploads/2014/01/Duytrisk-duongruot-elkel.png rong cc sng hin i, sc khe chng ta n chu nh hng ca ch khong tp ung thiu hin mnh. Nhng thc phm ng tt tiu ha s tang vch chng thi, chng tng tr t v bm vo thnh rut, sau y can thip vo qu trnh hm th dng cht ca c th.Fujita Lactose-S l thc phm b sung 100% thin nhin gip duy tr v sinh v sc khe ng rut ca chng ta. Mi bc http://thucphamchucnangantoan.com.vn/sanpham/fujita-lactose/ cha chp 1 t li khun Bifidus cng vi nhng loi li khun khc thng duy tr v vu trng acid l tng biu h ng rut, km hm ti s sinh si pht trin ca cc hi khun. Hm cy ng lactose cn gip gia tng mng lng li khun cho ng rut. Thm vo , cc men trong sut Lactose-S s sn sinh ra kh gas, nng nhng cng thnh rut, kch khch nhu h rut, gip loi b cc cht thi loi rn u kia khi c th n cch d dng.Fujita Lactose-S cn l mt ngun cung gp quy sinh hu ln (synbiotic) cho ng rut. Ni mt cch khc, hn cung cp trng li khun (probiotics) v ngun thc n tt pht trin li khun (prebiotics). V vy, Fujita Lactose -S lm trng thi h tr trong vic pht trin ng sinh ng rut v hong li sc khe c hn cho ng rut. Ngoi ra, Fujita Lactose-S cn thit cht x thc phm, hot cht chit xut t b yn mch v vitamin C. Fujita Lactose-S cng l mt sn phm h tr gim ton ht tim qu.Cch dng: cng mt gi vi 250ml nc nng hay l nc sa, nc khoa qu. Khng n cc thc n c trc v sau 4 hin nay trn thut t chc ung. Ch do vy ung nhiu nc qu trnh thi c a t ng rut tt hn.Dng ngy 1 gi, dng lin tip t 3-6 ngyDuy tr 1 gi 1 tun Chi ngy tit cc bn dn FUJITA LACTOSE S: http://thucphamchucnangantoan.com.vn/sanpham/fujita-lactose/ H tr tiu ha Tr Nature's TeaMi ngy con ngi np vo kh nhiu thc n nn bi tit cn b cng nhiu. Thm vo , cc cht d bm li trn thnh rut lu dn khng c gt ra tr nn cn b c hi cho h thng ng rut. Mt trong nhng l v c th pht sinh nhiu bnh, n ung khng hp thu, c th v hi th c mi kh chu l do ng rut qu nhiu vi khun, cht c. http://thucphamchucnangantoan.com.vn/wp-content/uploads/2014/09/Unicity-Tra-Natures-Tea.jpg Tr thi c Natures Teac cha cc tho dc qu gi ca thin nhin, h tr h tiu ha o thi c t. Cc thnh phn nh khuyt la m, v cam, v cy hc mai, r cy xc qu, l uva uris, l phan trnh by dip, hoa lng xun, kim ngn hoa l mt trong nhng liu php hng u c ngi tiu dng 35 nh nc trn gng gii la la thi c rut.Trn thc t, vi di ca ng rut cp 6-7 d c th ngi, gp khc, nhiu rnh khut v thi quen nhn, cht bn v c hi tch t lu ngy h nh khng th dng vn ng hay np n ung lnh kho p tng quyt o thi. Tr thin nhinNatures Teakhi bng vo c th c tc dng thi c rut, lm tit h thng tit niu, loi tr to bn, loi b mi c th kh chu, lm gim nguy c lot bng chng v ung th t ba tc trc trng.Lm th n lm sch cc cht khng ng mun ca c th l rt quan trng cho sc khe ca bn v nn l bc trc tin trong bt k chng trnh sing sc sc khe no.Thi c rut:c tnh tnh l mai quan tm ln, c th chng ta ang lin tc tu tip xc vi tc nhn dp c hi t mi trng sng nh n ung, kh hu, nhim Cc cht gy nhim mi trng lm nh hng nhim trng sc bo con ngi.C th chng ta c cc b phn v c quan ni tng khc nhau. D dy v ng rut l 2 c quan rt quan trng trong cun pa tiu ha, thi c v hp thu cht dinh dng. Rut c tnh l b no ca 2 v chng n gm rt nhiu cc t bo thn linh kinh. Mt trong nhng l do c th pht sinh nhiu bnh, n ung khng thu nhn , c th v hi th c mi kh chu l do ng rut qu nhiu vi khun, cht c.Thng thng thi ng rut ca 1 ngi s di hn chiu cao c th ca gia tc t 6 - 7 ln.v vo to ca ng rut v rt di nn c rt nhiu np gp v nhn, chnh thnh ra c a b v c t thng xuyn b bm li.Rut em b sch v em b ch ung sa v bo co n nhng thc phm nhim nhiu ha cht. Cn ng rut ca chng ta hu nh ai cng b nhim nhiu cht cn b, c t, v cc cht kch thch, ru bia, by nngng rut c i l khe mnh ngha l sau khi tiu ha v hp thu cht dinh dng th n s bi tit tt c cn b, c t ra ngoi. Ngc li chng ta s b to bn nng i t gi d chc hay l rut km. Tnh trng n ko nh s nh hng nhiu n sc khe v cng vic. Do c mt ng rut khe mnh l iu rt cn kht i x vi tt thy c man r ngi.Tr thi cloi b mi c th kh chu- Tng cng vn chuyn nng lng http://thucphamchucnangantoan.com.vn/wp-content/uploads/2014/09/thanh-phan-tra-thai-doc-ruot-nature-tea.jpg - Loi tr to bn, tr- Lm gim cholesterol- Ci thin nc tiu- Qun l cn nng- Chng cm gic mt mi-Tr thi c Nature Tealm gim nguy c lot d dy- Lm gim nguy c ung th i trng-Tr thi ccng c tc dngloi tr axit uric, tc nhn chnh gy nn bnh gn (thng phong)Kch c:Hp 30 ti.Thnh phn:L Senna , cy hc mai, l t lu h, l Uva Ursi, V cam, Rose Hip, r Marshmallow, hoa cc ngn, hoa cc.Hng dn s dng:Dng cho trang la tui t 12 tui tr ln. Ngm ti bui vo trong tch rt lnh t 2-5 pht. Ung sau ba n ti hoc trc khi i ng. Tng th phng ngm dn. Ung nng hoc lnh. Dng lin tc trong 14 ngy, sau c th ung t 1-2 gi mi tun. Khng c dng sn phm trong thi k di lin tc.Mc d cc sn phm nu trn c tnh nng rt tt tuy rng nhin Vic s dng Vin H tr tiu ha: http://thucphamchucnangantoan.com.vn/ho-tro-tieu-hoa/ l iu cn xem xt trc khi s dng.