Khach sn Tho Nguyen

Gii thiu: Ni dung dang ch cp nht, qun ly khach sn vui long lien h vi chung toi d d cp nht min phi, gii thiu thong tin cho khach du lch.
Khach sn dang ch cp nht, vui long nhay chut vao day (ch danh cho qun ly khach sn) d cp nht thong tin min phi.
Mt s khach sn nh hoc khach sn 1, 2 sao cac tnh, thanh ph hin nay c s vt cht cha dng b nen cac thong tin gii thiu va hinh nh ca khach sn cha dy d va chi tit. Do vy d tim hiu quy khach vui long din thoi trc tip ti khach sn theo s din thoi ca http://www.yesgo.vn/vi/khach-san/nha-trang/khach-san-muong-thanh-nha-trang-9686.html - - ma chung toi cung cp hoc din thoi cho chung toi theo s tng dai sau 
Tng dai toan quc: 1900 555537 - Hotline: 090322 2225
Ha Ni: (04) 37171818 - 39030305 - Fax : (04) 37171525 - 3 7173553
H Chi Minh: (08) 35027555 - 35091555 - Fax : (08) 38360858 
E-mail la cach thun tin va nhanh nht d tip cn chung toi, quy khach hay din vao form yeu cu hoc email ti info@vietnamhotels.vn, chung toi s c gng lien lc li vi quy khach trong vong 12 gi dng h
Chuc quy khach tim dc khach sn nh y cho chuyn di ca minh
Tin nghi va dch v http://www.yesgo.vn/vi/khach-san/da-lat.html - da lat khach san 3 sao -