Khach sn Sen Ha Ni

Gii thiu: Sen Hotel la dim dn thanh binh cho nhng ai dang kim tim cm giac yen binh, th thai gia long Th do n ao va hi h.
Vi v tri dc da tren trc dng Dao Tn -  Nguyn Khanh Toan, h thng khach sn Sen gm hai c s Sen 1 va Sen 2 dt tieu chun ba sao do Tng cc du lch Vit Nam B van hoa th thao va du lch xp hng khong ch la da dim an ngh thun tuy ma con mang li cho du khach nhiu dch v hn th:
Mt khong gian thanh binh vi nhng phong ngh thoang mat, yen tinh.
Giao thong thun tin.
Nhng mon an ngon dc ch bin http://www.dailystrength.org/people/4610325/journal/12763185 - khach sn da lt khu hoa binh - t nhng du bp tai hoa.
Tip giap vi cac trung tam van hoa, chinh tr, thng mi ln ca Th do.
Di ngu nhan vien chuyen nghip, nhit tinh.
Bai d xe ti ch an toan, tin li,..
Sen Hotel thc s la dim dn thanh binh cho nhng ai dang kim tim cm giac yen binh, th thai gia long Th do n ao va hi h. Khach sn 3 http://www.spinchat.com/hp/sammieapjy/blog/id/593885 - khach sn Da Lt - sao ti Ha Ni - Sen Hotel chc chn s lam quy khach hai long khi ti ngh li ti day. 
Tin nghi va dch v khach sn
Dch v git la/git kho
Da don khach sn/san bay
Ket an toan
Ngi gi ca
Nha hang
Thang may
Tour
Bn tm
Diu hoa nhit d
Ket st trong phong
Phong khong hut thuc
Quan bar nh
Tivi
Truyn hinh v tinh/cap
Voi hoa sen
Internet (min phi)
Internet khong day (min phi)
Bai d xe