Khach sn Qun 10 Saigon Village

Gii thiu: Mi phong trong s 75 phong ti khach sn 4 sao xinh dp nay du co cac tin nghi sang trng.
Mo t khach sn
Mi phong trong s 75 phong ti khach sn 4 sao xinh dp nay du co cac tin nghi sang trng. Trong tt c cac phong du co phong khong hut thuc, diu hoa nhit d, bao hang ngay, ban, may sy toc, truy cp internet. D lam k ngh ca du khach hoan thin hn, khach sn Thanh pho Ho Chi Minh nay co quan bar/tim ru, dch v git la/gitkho, nha hang, dch v phong, ket an toan. http://www.yesgo.vn/vi/khach-san/vung-tau/khach-san-imperial-vung-tau-8918.html - khach san vung tau 5 sao - co cac tin nghi gii tri va th gian cao cp trong do co b bi (tr em), thit b tp th dc, san tennis, b bingoai tri, vn. Vi cam kt v dch v va tp trung vao s hiu khach, bn s thy thich thu khi ngh ti Saigon Village. Dt phong ti http://www.yesgo.vn/vi/khach-san/nha-trang.html - khach sn nha trang gia r - Saigon Village Thanh pho Ho Chi Minh rt dn gin vi mu trc tuyn an toan ca chung toi; ch cn nhp ngay dn, di ca bn va nhn chut.
Thong tin hu ich
Tr phong
 12:00 PM
Khong cach ti san bay
 4 Km
Thi gian nhn phong sm nht
 13:00 PM
Phong/ Tng khong hut thuc
 Co
S phong
 75
S nha hang
 1
Co ch d xe
 Co
Dch v phong
 Co
Din ap trong phong
 220
Khach sn xay dng vao nam
 1994
Tr em t
 6
Khong cach ti trung tam thanh ph
 2 Km
S tng
 1
Khach san sa li ln cui
 2009
Thi gian ti san bay
 20
Co da don san bay
 Co
Phi da don san bay
 25 USD
Thang may
 Co
S lng quan bar
 1
Phi an sang
 5 USD
Thang may
 Co
Quy tip tan m ca dn
 00:00 AM
Tin nghi va dch v khach sn
Cho phep mang theo vt nuoi
Dch v git la/git kho
Dch v phong
Ket an toan
Nha hang
Phong gia dinh
Phong hut thuc
Quan bar/tim ru
Ban
Ban cong/san thng
Ban i
Bao hang ngay
Bp nh
Bn tm
Du dia DVD/CD
Diu hoa nhit d
Ket st trong phong
Lo vi song
Phim trong nha
Phong khong hut thuc
Phong tm chung
Tivi
Truyn hinh v tinh/cap
Voi hoa sen
Voi hoa sen va bn tm rieng bit
B bi (tr em)
B bi ngoai tri
San tennis
Thit b tp th dc
Vn
Internet (min phi)
Bai d xe