Khach sn Ngc Linh

Da ch: 283/21 Phm Ngu Lao, Qun 1, TP H Chi Minh
Tel: 08 38375159 - 39207874; Fax: 08 39207902
Email: ngoclinhhotel@yahoo.com
Website: hotel84.com/tp-ho-chi-minh/khach-san-ngoc-linh.html
S phong:
var num_image = 10

Khach sn Ngc Linh la mt toa nha hin di vi kin truc dp, ta lc trung tam ca Sai Gon, bn ch cn vai phut di t trung tam thanh ph ti bt c ni nao trong thanh ph. Vi di ngu nhan vien than thin va cac phong du co tin nghi c bn nh diu hoa khong khi va truyn hinh cap, Internet Wifi, t lnh nh va phong tm rieng vi nc lnh/ nong.
Khach sn thuc s hu gia dinh va vn hanh nh mt khach sn mini. Khach sn co nhiu loi phong bao gm dn, doi, phong doi va ba vi tin nghi hin di sn sang d phc v quy khach.
 
 
 
Loi phong
Gia phong
Tin http://metropole53.yolasite.com/cnhmbmttrongkhchsnmetropolehni - khach sn ha ni royal - nghi
Dch v
V tri
Nhn xet
 
Phong Single: 1 ging
Din tich: 14 met vuong
S phong: 4
 
Phong Double: 1 ging
Din tich: 16 met vuong
S phong: 4
 
Phong Twin: 2 ging
Din tich: 16 met vuong
S phong: 4
 
Phong Triple: 2 ging
Din tich: 20 met vuong
S phong: 4
 
Tin nghi trong Phong:
Diu hoa nhit d.
Truyn hinh cap vi cac kenh quc t.
Tin phong tm voi hoa sen, may nc nong va lnh.
Dien https://message.diigo.com/message/khach-s-n-ph-ng-hoang-3452653 - khach sn da lt gia r gn ch - thoi
T lnh
Internet wifi trong phong
Phong co ca s d Lobby.
Loi phongGiaPhong Single380.000 vndPhong Double465.000 vndPhong Twin510.000 vndPhong Triple630.000 vnd Dt ngay
 
Truy cp Internet, E-mail, ...
Git i.
Cho thue xe.
Don ti san bay.
Dt ve may bay va xac nhn chuyn bay.
Thong tin va truyn thong.
24/24h nhan vien bo v.
 
 
 
Tt c cac phong du dc trang b tin nghi thoi mai vi mt bu khong khi than thin.
Tt c cac phong du co diu hoa khong khi, truyn hinh cap, din thoi, t lnh, Wifi internet va phong tm rieng vi nc lnh/ nong.