Khach sn Classic Hoang Long

Da ch: 25 Trn Quang Khi, qun Hng Bang, thanh ph Hi Phong
Tel: 031 3282666 - 3282888; Fax: 031 3282999
Email: info@classic-hoanglonghotel.com
Website: hotel84.com/hai-phong/khach-san-classic-hoang-long.html
S phong:
var num_image = 10


Thanh ph Hi Phong vi nhp d cuc sng dy nang dng, va cm xuc mnh m da to nen mt khach sn Classic Hoang Long vi s tai tinh dy phong cach va rt dc bit.
 
Dc thit k theo phong cach c din, vi cac ha tit dc minh ha dn tng chi tit. Classic Hoang Long vi s duyen dang khong th cng li dc, s kt hp cac dch v ca nhan, cac trang thit b tin nghi va hin di s dap ng dc nhu cu cao nht ca khach hang thich dc thng thc cuc sng.
 
Khach sn Classic Hoang Long ta lc v tri ly tng, gia trung tam thng mi ca thanh ph Hi Phong. Khach sn nm v tri trung tam gia nha hat ln thanh ph va nha th ln ca Do Thien Chua. Xung quanh khach sn la cac khu van phong chinh ph, bo tang lch s, cac khu ch ni ting, cung cng bin Hi Phong, la nhng ni ma bn co th do bc tham thu.
 
Tom li, Khach sn Classic Hoang Long la da ch tt nht cho thng nhan va nhng khach hang mun tham quan thanh ph
 
Cu thang dc thit k theo phong cach dc bit vi cac dng cong co mau dng ca rao chn hai ben, tren nhng bc tng ti tin snh ca khach sn du dc trang tri ging nh da cm thch, con ben trong co thac nc to nen s hai hoa vo cung dc dao. Tt c nhng diu do dng nh da to nen mt v huyn o cho khach sn Classic Hoang Long. Ni ma bt c khach hang nao cung co th cm nhn dc nh mt bc tranh dc phi mau mt cach hoan ho   
Loi phong
Gia phong
Tin nghi
Dch v
V tri
Nhn xet
Phong Classic Suite
S phong : 2
Phong Classic Suite co phong khach va phong ng rieng bit vi c ging Queen. Phong rt phu hp cac nha doanh nghip va gia dinh di hi s rieng t. Mng kt ni wifi. Trong phong dc sp xp dy d cac trang thit b va dch v ca nhan. Nn phong tm dc lat bng da cm thch co bn tm Jacuzzi va bn tm dng vi dy d cac tin nghi ben trong.
Phong Classic Suite dc gii thiu dn cac doanh nhan du lch. Chao don khach vi d ung min phi va khan lnh, dim tam sang Buffet, s dng min phi Sauna, Jacuzzi va phong relax cho khach doan. Trong phong co binh pha tra va cafe, nc ung, hoa qu ti, Turn-Down service va cac dch v khac.
   
Phong Executive Deluxe
S phong : 12
Phong Executive Deluxe co phong khach va phng ng rieng bit vi c ging Queen. Phong rt phu hp cac nha doanh nghip va gia dinh doi hi s rieng t. Mng kt ni wifi. Trong phong dc sp xp dy d cac trang thit b va dch v ca nhan. Nn phong tam dc lat bng da cm thch. Bn tm Jacuzzi va bn tm dng vi dy d cac tin nghi trong phong.
Phong Executive Deluxe dc gii thiu dn cac doanh nhan du lch. Chao don khach vi d ung min phi va khan lnh, dim tam sang Buffet, s dng min phi Sauna, Jacuzzi va phong relax cho khach doan. Trong phong co binh pha tra va cafe, nc ung, hoa qu ti, Turn-Down service va cac dch v khac.
   
Phong Hoang Long Suite
S lng : 04
Hoang Long Suite la loi phong co mt khong hai vi s tach bit gia phong http://dirndlkhachsandl.bravesites.com/entries/general/c%C3%81c-kh%C3%81ch-s%E1%BA%A0n-%C4%90%C3%80-l%E1%BA%A0t-gi%C3%81-r%E1%BA%BA - khach sn Da Lt gia r - khach va phong ng, phong tm vi bn tm cao cp, ban lam vic va bp dc trang b dy d cac d dung nu nng va d s, vi hai man hinh ti vi. Phong rng t 45 m2 dn 64 m2 vi ging doi va hai ben co th ngm nhin khung cnh thanh ph. Phong dc thit k vi san g cao cp tach bit gia phong khach va phong ng. Cac phong du dc trang b dy d cac trang thit b nh: Vt dng pha tra, cafe, truyn hinh s v tinh, din thoi dng dai quc t, diu hoa ca nhan vi diu khin t xa, va b d ng trang nha. Cac trang thit b trong phong tm dc bai tri ngang bng va con hn c tieu chun quc t, vi s la chn bn tm dng va b sc Jacuzzi cung binh nong lnh vi cac loi khan vi bon v
   
Phong Superior
S phong : 21
Phong Superior dc trang tri dn gin va m cung to nen v tinh t. Xung quanh khach sn co kt ni mng Wifi. Cac dch v mang tieu chun quc t, trang thit b va d dung min phi trong phong, san trong phong tm dc lat bng da cm thch, cach trang tri phong rt dc dao. Din tich phong la 24m2 vi s la chn la single va Queen Bed
   
Phong Premium
S phong : 15
Phong Premium dc trang tri dn gin va m cung to nen v tinh t. Xung quanh khach sn co kt ni mng wifi. Cac dch v mang tieu chun quc t, trang thit b d dung min phi trong phong, san trong phong tm dc lat bng da cm thch, cach trang tri phong rt dc dao. Din tich ca phong la 24m2 vi s la chn la single va Queen Bed.
Phong Premium phu hp vi cac doan du lch va thng gia. Chao don khach vi d ung min phi va khan lnh, dim tam sang Buffet, s dng min phi Sauna, Jacuzzi va phong relax cho khach doan. Trong phong co binh pha tra va cafe, nc ung, hoa qu ti, Turn-Down service va cac dch v khac.
Trang thit b va tin nghi:
* Diu hoa nhit d
* Binh pha tra/ Coffee
* Hoa qu ti hang ngay
* Thay ga hang ngay
* Din thoi trc tip quc t
* Kt ni internet khong day
* Dch v git la
* D ung dt phong
* Dch v phong
* Ket an toan
* Kenh truyn hinh v tinh
* Dch v chnh trang phong
* Nc min phi
 Dt ngay
Cau lc b sc khe Hai-P
Ten gi Hai P co nghia la cau lc b sc kho Hi Phong. La ni d thoat khi cac ap lc trong cong vic kinh doanh va s mt mi sau chuyn di du lch va la c m d th gian va cac phng phap tr liu lam tr hoa sc dp, s bi dng c th va tam hn dy sang to, sau do khi dy s tnh tao va mang li sc sng mi cho cuc sng sn sang vi cac thach thc ca mt ngay mi.
Vi 3 tng danh cho CLB Hai P dc phan chia thanh cac khu vc cho Nam va N vi cac tin nghi http://sadruler6197.blogs.experienceproject.com/4838984.html - khach sn da lt - va dch v dng nht, vi s phat trin SPA toan din, phong th gian va 27 phong massage thng va phong massage cao cp rieng bit dang sn sang chao don khach hang dn d kham pha va so sanh. Hai P s phc v quy khach tt c cac ngay trong tun t 10 gi sang ti 12 gi dem.
Nha hang Ancient
(Nha hang C Xa) ten gi Ancient, co nghia la cong b cac b su tp ca tuyt tac ca nhan c xa ca th k d hoan thin cac mon an chau A dich thc va ngm nhin phong cnh thanh ph t tren cao. Nha hang Ancient s la dim dn thanh tao va lch s vi 3 phong rieng bit nm tren tng 16 m ca hang ngay t 10 gi sang dn 2 gi chiu va t 5 gi chiu dn 10 gi ti. Phc v cac mon an vi ngh thut m thc Vit Nam va Chau A, vi s sn co cac loi d ung khong cn, ru va cac loi vang ni ting th gii.
   
Cafe Crystallize
en gi Crystallize hay Cafe mo t mt s hoan ho ca cac d dung thu tinh ma ct lp va no trong sut hoc dy mau sc. Va Cafe Crystallize nm tng 17 ca khach sn, dc bit dn vi nhng dim tip xuc dc bit ca no, nh mt s bao bc vi kinh giup bn co th nhin ngm thanh ph huyn thoi vi khung cnh lang mn va huyn bi. Mang am hng hin di va s hp dn t nhien, Crystallize Cafe m ca 24h tt c cac ngay trong tun phc v cac loi tra, ca phe va cac d ung ti mi da dc lam lnh thich hp. Ben cnh do, nha hang cung phc v dim tam sang, ba tra va ba ti vi cac mon an di lc, vi cau lc b gii tri dem va s linh hot trong vic dap ng cac khu v khac nhau
   
Phong tic va hi tho
Vi 2 ten la phong Me Linh va Cu Dt dc bt ngun t hai con dng lch s ca thanh ph Hi Phong. Nm ti tng 3 va 4 ca khach sn Classic Hoang Long, hai phong tic Me Linh va Cu Dt co tng din tich 400m2 cung p mt bu khong khi thich hp cho t chc cac cuc hp cao cp va nang cp cac s kin ca nhan vi h thng trang thit b nghe nhin hin di va di ngu nhan vien chuyen nghip dc t chc cht ch chc chn s to nen nhng s kin n tng dap ng nhu cu va s mong di cao ca tt c cac t chc