giy i vi my photocopy v my in

1. Tm hiu giy i vi my photocopy v my in
Rt nhiu khch hng tm n chng ti vi nhng s c l my in, my photo ca h ngng hot ng , tnh trng kt giy l ph bin v nguyn nhn c tm ra l h s dng giy r, km cht lng . Khi bn li phi mt thm ph sa cha my photo, sa cha my in ti nh, li gy tn km thm. Vic cn lm n gin l tng chng vo thng rc v thay bng loi giy cht lng cao m thi.
Vy th no l giy cht lng cao?
- Giy cht lng c ct ng nht v kch thc.
- Giy cht lng gi my sch hn bn lu hn. Giy gi r cho ra rt nhiu bi tch t bn trong mt my photocopy hoc my in a chc nng. iu ny cng s dn n tnh trng kt giy v s c my.
- Giy cht lng gi hnh dng ca n. Giy gi r c xu hng c m cao hn cun giy.
- Nhiu khch hng hi ti, "Ti c cn phi s dng giy cht lng c bit cho in mu?" Cu tr li ca ti cho cu hi ny lun lun l c.
- Nu bn lm c nhiu vic sao chp bng mu sc, iu quan trng l phi s dng giy cht lng thit k c bit cho nhng bn sao mu. l bi v cc bn en trng v bn mu c thc hin theo hai cch hon ton khc nhau.
- Khi bn ang thc hin mt bn sao mu en & trng, bn ang nung chy mc en vo giy. Vi mu sc, bn ang trn bn mu sc khc nhau ca mc ln t giy. Bn mun mc d c hp thu; mu khng phai nht. Bn sao giy mu cht lng s l la chn tuyt vi cho bn.
Cui cng li gii thch n gin cho giy i vi my photocopyvmy in l giy tt th cht lng bn in tt, tit kim chi ph, cn giy r th my nhanh hng. V vi khi lng 20g, 85-90 sng l ph hp vi in en trng, 24-28g v sng l 90 ph hp vi in mu.
1. Lin h
Cng Ty CP Thit B Vn Phng AT Vit Nam
Mobile: 0936 421 376 / 01693 727 238
Phone: 043 9970 079

Website: sieuthimucin.net