Cch x tr khi tr b ho cm lnh

Theo PGS.TS Nguyn Tin Dng, khoa Nhi, BV Bch Mai, ho l triu chng thng gp nht trong nhim khun h hp cp. Hu ht cc tr nhim khun h hp trn do virus hay ho v cm lnh khng cn dng thuc, bnh s t khi sau vi ngy hoc 1-2 tun. Vic iu tr h tr l cn thit gip tr mau khi bnh. Cc bin php ny bao gm:Trong mt s trng hp cn thit c th s dng thm thuc ho ng y an ton hoc cc thuc ho ch bin t tho dc nh hoa hng hp ng, chanh hoc qut hp mt http://bibomart.com.vn/hut-sua-va-phu-kien-c166.html - ht sa medela - ong, l h hoc mt s loi thuc ho ng y c ngun gc t tho dc Cng c th s dng mt s loi thuc ho ty y nhng cn la chn thch hp vi tng trng hp c th theo s hng dn, ch nh ca bc s.2. Cho tr ung nc5. Cha m cn a tr n khm nu thy c mt trong cc du hiu ca vim phi nh: Tr kh th hn, th nhanh hn, tr b km hn, khng ung c hoc thy tr m nng hn.3. Gi m cho tr nhng khng c tr qu nng4. Nh mi bng dung dch NatriCloride 0,9% sau lm sch mi bng tm bng hoc giy thm qun su kn. Cng c th dng mt s loi ch t nc bin su xt vo mi lm sch mi http://bibomart.com.vn/hut-sua-va-phu-kien-c166.html - ht sa m - cho tr.Thi tit lnh khin tr d b ho, cm lnh. 5 bin php di y s gip cc ph huynh x tr ho, cm lnh tr mau khi bnh.1322 Cch http://bibomart.com.vn/sua-bot-cho-tre-em-c178.html - sa abbott - x tr khi tr b ho, cm lnh1. Nu tr cn b m th tip tc cho tr b m, cho tr n cht dinh dngi vi cc tr ln hn th dy tr cch x mi v lau sch mi.