Cch phi cng giy nam thi trang p

àn ông ngày nay cng quan tâm n vic s hu nhng ôi giày nam thi trang và thng h luôn chun b cho mình ít nht 2 n 3 ôi giay thoi trang nam cho nhng dp khác nhau. Tuy nhiên, nu chu khó trang b thêm chút ít kin thc v thi trang giày la chn c úng loi giày phi hp cùng b qun áo ca mình trong nhng hoàn cnh khác nhau làm bn tr nên cun hút hn.
 
Cách phi cùng giày nam thi trang p
Chn giày nam thi trang
 
Hãy chn cho mình mt ôi giày nam thi trang, va vn vi ôi chân. Dù vi bt k lý do gì, cng không c chn ôi giày nam khin bn bc i tp tnh và không thoi mái, ngay c khi bn rt thích ôi giày ó thì cng ng mua nó nu bn không th bc i thoi mái trong ôi giày y. Bc i tp tnh s khin bn trông cc k kém hp dn.
 
Phi hp giày nam thi trang phù hp vi trang phc
 
Mt ôi giày nam thi trang p n âu, tha mái n âu nu không c ph hp úng cách s làm ôi giày nam thi trang y t hn thôi. Giày và trang phc ch nên to im nhn cho mt trong hai th ó, chn giày phù hp vi qun ca bn, hoc ít nht phi ti màu hn. Ngoài qun áo thì khi mà eo tht lng nên nh là phi hp vi giày nam thi trang
 
Chn gam màu giày nam thi trang phù hp vi qun 
 
Vi nhng ôi giày nam thi trang có màu en, rt thích hp khi din cùng vi chic qun màu xanh bin, xám, hay en. Vi giày nam thi trang màu nâu thì nhng chic qun màu nâu nht (nâu da rám nng), nâu m, màu beige, xanh lá, và các màu t m chc chn s to n tng c áo. Bên cnh ó, nhng ôi giày nam thi trang màu tía, rt thích hp vi nhng chic qun Kaki, qun màu nâu nht, xanh lam, và xám.
 
Ngoài ra, màu nâu nht (nâu da rám nng) rt hp vi chic qun màu t sáng, xanh lam, beige, nâu sáng hn, hay trng. ng ngi chn nhng ôi giày nam thi trang màu sáng thay cho nhng ôi giày nam thi trang màu trm. Nhng ôi giày nam thi trang nh vy s em li cho bn s tr trung, nng ng.
 
Chn giày nam thi trang theo phong cách ca mình
 
chn giày phù hp, bn hãy xác nh rõ phong cách ca mình. Bn có th mang giày ng, giày th thao, giày mi, và sandals u hp vi Jeans. ôi giày bn mang cùng Jeans nên có phong cách phù hp vi chic áo. Giày nam thi trang th thao hp vi jeans và áo thun T-shirt (không c) Mu giày cao hp vi áo s mi hoa vn b ngoài qun jean
 
Phi hp giày nam thi trang úng cách
 
ôi giay nam thi trang th thao s tr thành s la chn bun ci nu bn mc mt b vest truyn thng. i vi giày nam thi trang th thao, s tt hn nu bn kt hp nó vi qun jean hoc các b th thao. Còn giày da công s vi vest truyn thng. 
 
Tags: giay dep