Cch chn giy nam p v ph hp vi chn

Giay nam - Không ch phái n mà phái nam cng rt quan tâm n cách chn giày sao cho p và phù hp. Di ây là môt s hng dn ca changeshop.vn phái mnh có s chn la giày hoàn ho nht.
 
1. THI GIAN MUA GIÀY.
 
Bn nên i mua giày t sau 10 gi sáng là khi chân ca bn mc ln nht trong ngày sau nhng vn ng hoc vic i li. Nu th giày lúc này thy va thì có th yên tâm rng v nhà, bn mang giày s thoi mái nht.
 
2. CÁCH TH GIÀY.
 
Bn ch cn x chân vào giày, nên x cùng vi v bn hay mang hng ngày, ct dây hoc gài khóa li, ri th c ng ôi chân.
 
Phi kim tra xem giày có bc va vn chân không, không phi ch ý n chiu dài ca lòng giày mà còn c b rng và cao vì có th hai ngi có bàn chân dài nh nhau, nhng bàn chân rng hp khác nhau, dày mng khác nhau.
 
Khi ngi th giày, bn dn mnh gót giày xung sàn cm nhn s êm ái, và co dui các ngón chân trong giày bit giày có thoáng không. Ri di chuyn i li trong 10 phút m bo rng bc i ca bn tht s nhanh nhn, thoi mái.
 
3. CHN KIU DÁNG VÀ MÀU SC.
 
Khi mua mt ôi giày, bn cng cn lu ý n màu sc sao cho phù hp.
 
Nu giày mang i làm, màu en s trang trng, màu nâu trông khe khon, còn màu nâu vàng gi v nng ng.
 
Vi giày chi th thao (bóng r, bóng á, tennis?), màu trng thng trông khe, p và sang trng. S p hn nu là màu trng có pha nhng ng vin hoc hình nh trang trí màu xanh nc bin, màu , màu ghi xám, xám bc hoc nâu nht.

 
4. GIM MÙI HÔI KHI I GIÀY
 
Sau khi tm xong, hãy lau chân tht khô. Nhng ôi giày c làm t da tht, vi thô… s giúp chân c thoáng khí. Lai giày thi trang có c l thoáng khí, là la chn tt cho nhng ngi b hôi chân.
 
Nên i v làm t cotton hoc tt len ngn, giúp chân luôn khô thoáng.
 
Tránh i mt ôi v 2 ngày lin. Nu chân bn thng ra nhiu m hôi, giày cn có thi gian khô sau mi ln s dng. Nên thay v 1-2 ln trong ngày.
 
Hãy b giày i chân không bt c lúc nào thun tin, không nên “ngâm” chân c ngày trong giày.
 
· Lu ý: Không nên mang giày khi:
 
+ Khi chân b các bnh ngoài da nh nc n chân, nm k chân…
 
+ Chân b các vt thng, vt bng. i giày trong trng hp này có th làm cho vt thng thêm trm trng.
 
+ Nhng ngi b chng ra m hôi chân quá nhiu. Vi nhng ôi giày bng cht liu simili hoc nilon, chân s càng ra nhiu m hôi hn, gây khó khn trong i li, làm vic. M hôi chân quá nhiu là “th phm” chính gây ra mùi hôi chân.

Xem thêm: 
http://changeshop.vn/giay-moi-nam.html - Giay moi nam
http://changeshop.vn/giay-thoi-trang-the-thao.html - Giay the thao nam
http://changeshop.vn/giay-thoi-trang-the-thao-nu.html - Giay the thao nu
http://changeshop.vn/ - Giay gia re, giay thoi trang nam, giay thoi trang nu