Ba ngoi nha c min Tay hut du khach

Nha c Hunh Thy Le, dinh th ca Cong t Bc Lieu hay Vn lan Binh Thy du la nhng ni kho b qua ca du khach khi dn min Tay.