B QUYT TR NM DA MT AN TON V HIU QU NHT HIN NAY

Chng cn tn km cho nhng m phm t tin iu tr nm da mt, khng u xa, bn c th s dng ngay nhng rau qu t nhin thng ngy nh bay nhng vt nm hay tn nhang 1 bin php an ton v gin n.
Tr nm da bng mt n dng da chui v sa chua
y l s ha trn t nhin, d lm li cho cng hiu iu tr nm da mt rt tt. C gi c th xay nhuyn na qu chui chn ri ha trncng vina hp sa chua khng ng. S dng hn hp ny p ln mt khong 15 pht ri ra li bng nc m. Thc hin lin tcmt ln/tun s em ti tc dng bt ng.
Tr nm da bng u
S dng nc p ca qu u xanh s gip cho nhng vt nm trn da dnb mt v kh s hu c hi quay li. Th nht, bn n cn nghin u xanh ri cht ly nc. Thoa u nc p ln ch cn tr nm da mt v tn nhang thng ngy. Cui cng nng nh ra mt sch bng nc lnh sau . Phng php iu tr tn nhang ny s khin bn n ci thin s mu sng cho nhng vt tn nhang.
Tr nm da mt bng ngh
C ngh cng nm trong danh sch nhng b kp cha tr nm hin nhin rt cng hiu, s hu tc dng gip cho melanin b ngng sn sinhnhiu qu, lm gim thiu cc chm nu trn da mt.
Phng php lm mt n ngh tr nm da mt: ha trn nc ct chanh km vi bt ngh, s dng bng hay c bi ln vng da b tc ng loi b nm da mt. Thoa trong khong 10-15 pht, ri ra sch bng nc sch.
Tr nm da bng gim to
Dng gim to t xa c xem l 1 trong nhng cch khc phc cho nc da p. Gim v cn bn l mt cht lm se, co li lp da, khin khin cho da p hn v mt m hn.
Phng php lm rt n gin nh sau: c nng c th trn gim to v nc theo t l 1:1 v s dng bng ht lau mt. S dng bng thm dung dch gim to, bi ln vng da mt b nh hng bi nm, sau khong 5-10 pht mang ra sch bng nc m, khuyn khch nn da kh hin nhin v khng s dng khn lau.
iu tr nm da bng nc ct chanh
Nc ct chanh c cha axit citric, l mt axit s hu tnh cht t nhin, khin loi b ch da b sm mu, gip lm nhadn vt nm, lm sng da t nhin.
Chuyn s dng thng ngy nc ct chanh s cho thy s tng ng k v s lng c mt ca nm trn da, cc vng nm da xu x s dn dn m i v bin mt. Phng php lm rt n gin, c bn ch cn bi nc ct chanh ln vng nm da, trong vng 10-15 pht, em ra mt bng nc m sch.